Generalforsamling 2024 | A/B Traverse de la Mer

A/B Traverse de la Mer

A/B Traverse de la Mer

← Tilbage til nyheder

Generalforsamling 2024

Udgivet den 29. november 2023

Kære andelshaver i AB Traverse de la Mer.

For at sikre en høj deltagelse på den kommende generalforsamling kan vi hermed meddele, at den årlige generalforsamling afholdes søndag den 18. februar 2024  på adressen:

Tårnborg Forsamlingshus

Frølundevej 50

4220 Korsør

 

Programmet er i hovedtræk som følger:

Kl. 11:30 – 12:00  Ankomst til Tårnborg Forsamlingshus

Kl. 12:00 – 13:00   Frokost – der serveres en let anretning

Kl. 13:00 – ?      Afholdelse af generalforsamling

Sæt derfor allerede nu et kryds i kalenderen.

I skal ikke tilmelde Jer endnu. Senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse udsender Bestyrelsen en formel indkaldelse iht. vores vedtægter, hvori vi af praktiske hensyn vil bede jeg om at tilmelde antal deltagere.

Hvis den enkelte lejlighed (A,B eller D) har større emner at drøfte såsom budget til nyanskaffelser mv., så opfordrer vi til, at dette drøftes for hver lejlighed forud for generalforsamlingen (fx pr. e-mail) af hensyn til fastsættelse af turnusafgift på generalforsamlingen). Dog er der ikke noget til hinder for, at turnusafgiften efterfølgende ændres, hvis endelig beslutning først tages efter generalforsamlingen. Godkendelsen af budgettet på generalforsamlingen tager primært sigte på at få godkendt de løbende omkostninger og måske ikke så meget, hvad den enkelte lejlighed har ønsker specifikt til den pågældende lejlighed. Indbetaling på lejlighedsniveau til anskaffelser kan altid justeres.

Hvis nogen undrer sig over, at generalforsamlingen lige som sidste år afholdes på Sjælland, skyldes det, at vi de to foregående år har afholdt generalforsamlingerne på Fyn. Vi deler lokationen for generalforsamlingen i forhold til andelshavernes bopæl øst og vest for Storebælt dvs. p.t. 3(ø)/2(v). Så nu kommer der igen balance i regnskabet .

Vi glæder os til at se Jer til generalforsamlingen.

Skriv et svar