Orientering om ny rengøringsaftale | A/B Traverse de la Mer

A/B Traverse de la Mer

A/B Traverse de la Mer

← Tilbage til nyheder

Orientering om ny rengøringsaftale

Udgivet den 21. maj 2023

Kære andelshavere.

Vi har tidligere orienteret om problemerne med at få en aftale med et nyt rengøringsfirma. Bestyrelsen har de seneste måneder brugt meget tid og mange kræfter på at få en ny aftale på plads. Vi har kontaktet 10 – 12 forskellige firmaer, dels emner, som vi fandt på internettet, og dels emner, som vi fik oplyst via turistkontoret. Det resulterede i 1 besigtigelse, der efter besigtigelsen var meget positiv, men endte med at sige nej tak, da man ikke indgik flere aftaler p.t. Et par stykker, der viste interesse, men endte med at takke nej med samme begrundelse, og resten svarede ikke på vores henvendelse.

Vi indrykkede herefter en annonce i et lokalt annoncemedie, som resulterede i et par henvendelser. Kim Aaen var i Sanary i uge 19 og fik etableret et møde med den ene henvendelse. Mødet var positivt og resulterede i, at vedkommende, der har et mindre rengøringsfirma, skulle rengøre lejlighed B og D den følgende weekend. Tilbagemeldingerne var meget positive, og vi gik derfor i gang med at få en aftale på plads. Vi aftalte forlods også rengøring af A og D i denne weekend.

Aftalen er netop blevet indgået på vilkår, der minder om det, vi kender fra tidligere, men kvaliteten forekommer at være noget højere.

Som det fremgår af ovenstående, har det taget tid at bearbejde mulighederne, og derfor har det trukket ud. Vi har i første omgang af praktiske årsager kun indgået aftale om rengøring, men aftalen rummer mulighed for linnedservice og anden assistance. Vi går derfor nu i gang med at få disse ting indarbejdet i aftalen. Det må dog påregnes, at der vil gå nogle uger, inden det er helt på plads, så indtil det er sket, må man fortsætte med selv at medbringe linned.

Vi har fra anden side fået oplyst, at det er vanskeligt at få franskmænd til at arbejde om lørdagen. Det nævnte forløb synes at bekræfte dette. I den nye aftale indgår, at afrejsetidspunktet om lørdagen er flyttet fra kl. 10.00 til kl. 9.00. Til gengæld kan vi komme ind i lejlighederne allerede kl. 15.00 i stedet for kl. 16.00. Det var et ønske fra rengøringsfirmaet, og det har vi accepteret. Vi vurderede ikke, det var til gene, men positivt, at vi kan komme ind i lejligheden 1 time tidligere.

Bestyrelsen er klar over, at de ændrede tidspunkter faktisk kræver en vedtægtsændring. Vi håber dog på andelshavernes forståelse og accept af, at vedtægtsændringen først bliver besluttet på generalforsamlingen i 2024. Alternativet kunne have været, at vi ikke fik en aftale.

Den 16. marts 2023 orienterede vi om problemerne med korrekt udfyldelse af ankomst, og hvad konsekvenserne af forkert eller manglende udfyldelse kunne blive. På den seneste generalforsamling blev proceduren også gennemgået detaljeret. Vi må desværre stadig konstatere, at ikke alle formår at udfylde korrekt, selv om det efter bestyrelsens opfattelse er ret enkelt, og til trods for, at der ligger en udførlig vejledning på siden, hvor man melder ankomst. Vi kan kun henstille til, at man grundigt læser orienteringen fra den 16. marts 2023, som ligger på hjemmesiden under ”Nyheder”.  Da vi nu har en ny aftale på plads, kan det ikke understreges nok, at ankomst skal meldes korrekt, hvis man vil være sikker på, at der er rengjort ved ankomst og i givet fald er linned til rådighed.

Vores nye samarbejdspartner bliver orienteret om proceduren og vil fremover få adgang til dele af hjemmesiden bl.a. ankomstsiderne med ankomstkalender og vil desuden som andelshaveren få en e-mail med oplysningerne om ankomst mv. Det er den enkelte andelshavers ansvar, at proceduren forløber korrekt, og den enkelte andelshaver, der mærker resultatet af forkert håndtering.

Bestyrelsen tror, at vi har fået en god løsning, som alle kan være tilfredse med, og vi vil informere yderligere, når de sidste elementer i aftalen forhåbentlig hurtigt er faldet på plads.

God sommer i Sanary – uden rengøringspligt.

Bestyrelsen

Hjemmeside for: www.jd-clean.fr ( Joyé Donia)

 

 • Finn Fauerholt siger:

  Det lyder simpelthen dejligt 👏🏼glædeligt, at rengøringsaftale er på plads 😊

 • Anders Andersen siger:

  Tillykke med at det endelig lykkedes.
  Vh
  Anders

 • Finn Sand Andersen siger:

  Vi er netop ankommet i går og blev meget positivt overraskede over hvor rent her er alle steder i lejligheden. Her er gjort bedre rent end vi nogensinde har oplevet det.

 • Tove Larsen og Ole Malmskov siger:

  En stor tak til bestyrelsen for jeres store arbejde!
  Dejligt, at vi nu har en rengøringsaftale 👏👏

 • Edith Trøst Sørensen og Ole Hartøft-Nielsen siger:

  👏👏👏

 • Bente og Mogens Jacobsen og Pernille From Hansen siger:

  Det lyder så dejligt og tusind tak for jeres udholdenhed.
  👍

 • Skriv et svar